Skip to main content

News & Blog

10 Jul 2020

Ms. Pham Le Nguyen was a speaker in the series "Digital Generation" by VTV6

Ms. Pham Le Nguyen - Managing Partner of Unkapt - shared her view with VTV6 about gifted school in the program "Digital Generation" on 09/07/2020.

Read more
21 May 2019

5Desire is a community partner of Impact Asia 2019

5Desire is one of the Community Partners for the Innovation for Inclusive Impact (IN_PACT) Asia 2019! 

Read more
03 May 2019

Ms. Pham Le Nguyen spoke about Raising Fund Internationally at Circo

May 2019, Ms. Pham Le Nguyen was the speaker at Circo event "Raising Fund Internationally", introducing about Unkapt platform

Read more
08 Dec 2018

Ms. Pham Le Nguyen was a speaker at VTV1 Series "The Startup Nation"

Ms. Pham Le Nguyen was the speaker in the Episod 17, Season 2 of the Series "The Startup Nation" by Vietnam National Television VTV1. She shared her view as an investor about "Cash burning - A key to scale up or a venture game?"

Read more
08 Oct 2018

Ms. Pham Le Nguyen was a speaker at Innovatube event

Ms Pham Le Nguyen - founder of 5Desire was a speaker in the panel "Startups as alternative investment" in the event "Always be raising" hosted by Innovatube in 6th October 2018

Read more
17 Feb 2018

[Dau Tu] Pham Le Nguyen - the heart always sings with startups

Gần chục năm nay, nhiều người thường biết đến Phạm Lê Nguyên (thường gọi Lê Nguyên) với vai trò là người xây dựng Kênh 14, 5Desire và nhà đầu tư “ươm mầm” cho nhiều start-up. Nhưng từ năm 2018 trở đi, “nàng” CEO của 5Desire sẽ có thêm vai trò mới, là người “tiếp lửa” cho các doanh nghiệp bằng nền tảng www.unkapt.capital, với những khoản đầu tư triệu USD.

Read more
28 Jul 2017

Ms. Pham Le Nguyen consulted startup about investment in the series "Startup Bus" by VTV6

In the Episode about the startup Potatu in the series "Startup Bus" by VTV6, Ms. Pham Le Nguyen was invited to give advice in evaluating startup and negotiating with investors.

Read more
01 Jun 2015

[Doanh Nhan] Pham Le Nguyen - Fire your Desire

Ở tuổi 30, Phạm Lê Nguyên đã có trong tay một sự nghiệp vững chắc, với chức danh nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành vườn ươm khởi nghiệp và quỹ đầu tư 5Desire – hợp tác với các nhà đầu tư từ Sillicon Valley.

Read more