Skip to main content

News & Blog

18 Dec 2014

[DDDN] Tetcon Vietnam 2015

Sáng 06/01/2015, công ty 5Desire sẽ tổ chức hội thảo Tet Con2015 tại khách sạn Majestic, số 1, phường Đồng Khởi, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 

Read more
12 Dec 2014

[PC World] Tetcon 2015 - Technology Securities in Vietnam

Với hi vọng cung cấp cho các doanh nghiệp Việt Nam kinh nghiệm, những nghiên cứu và phát triển mới nhất trong lĩnh vực an ninh thông tin ở Việt Nam và trên thế giới, 5DESIRE kết hợp cùng kỹ sư khoa học tại Google tổ chức hội thảo TetCon 2015. Hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia cao cấp về an ninh mạng đến từ các công ty công nghệ hàng đầu thế giới như Microsoft, Google…, các hãng phần mềm lớn cùng những chuyên gia tên tuổi của Việt Nam.

Read more
12 Oct 2014

[World Affairs] From Havana to Hanoi

The original article is here 

Vietnam’s communists are a hell of a lot smarter than Cuba’s.   

Hanoi, the capital of Vietnam, thunders with economic productivity and bristles with new construction while most of Cuba’s capital Havana resembles a post-apocalyptic ruinscape.

Read more
09 Sep 2014

[FBNC] Hackathon Vietnam 2014

Hackathon Vietnam 2014 on FBNC

Read more
15 Aug 2014

[VTC10] Hackathon Vietnam 2014

Hackathon Vietnam 2014 on VTC10

Read more
12 Aug 2014

[VTV2] Hackathon Vietnam 2014

Hackathon Vietnam 2014 on VTV2 - 7 days of Technology

Read more
07 Aug 2014

[FIRST] Opening of Hackathon Vietnam 2014

Beginning in the morning of August 1st, the Hackathon Vietnam 2014 contest took place in Hanoi and Ho Chi Minh City under the organization of FIRST Project, Formation 8 venture capital firm in collaboration with Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM) and 5Desire, with FIRST Project as the sponsor for the first prizes.

Read more
05 Aug 2014

50 articles talked about Hackathon Vietnam 2014 after the event

Hackathon Vietnam 2014 was organized by 5DESIRE, Formation 8 Investment Fund, and Ministry of Sciences & Technology (through FIRST project). In charge of media and community management of the event, 5Desire attracted over 50 articles, 10 TV stations talked about Hackathon Vietnam 2014 after the event.

Read more