Diễn giả:
Đại diện của cuộc thi PoC tại Việt Nam
Chủ đề: Giải đáp thắc mắc về cuộc thi PoC 
Tại Hà Nội:
2pm ngày thứ tư 11/06/2014
                   
Hub.IT - 203 TungShing Square - 2 Ngô Quyền - Hà Nội
Tại HCMC: 2pm ngày thứ sáu 13/06/2014
                   Hotel Continental Saigon, 132-134 Đồng Khởi, Quận 1.

Cuộc thi Chứng Minh Khái Niệm - Proof of Concept (PoC) do chương Trình Công Nghệ Khí Hậu InfoDev của Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) phối hợp với Ngân Hàng Phát Triển Châu Á (ADB) được tổ chức tại Việt Nam dành cho các doanh nghiệp biến đổi khí hậu.

Khoản tài trợ lên tới 1 tỷ đồng, số tiền này được dùng cho việc phát triển, triển khai và/hoặc mở rộng một sản phẩm hay dịch vụ. Ngoài ra, 30 ứng viên xuất sắc nhất là các doanh nghiệp, dự án, nhóm nghiên cứu được ưu tiên tiếp cận chương trình của Trung tâm sáng tạo khí hậu Việt Nam (CIC Việt Nam) và toàn bộ các dịch vụ tư vấn của chương trình (đào tạo, cố vấn, cơ sở vật chất và đầu tư).

Chi tiết về chương trình có thể tham khảo tại đây

Website chính thức của chương trình: http://www.vietnamcic.org

Buổi chia sẻ thông tin về chương trình được tổ chức vào 2:00 pm ngày thứ tư, 11/06/2014 tại Hub.IT - 203 Tung Shing Square Hà Nội và 2:00pm ngày 13/06/2014 tại
Hotel Continental Saigon, 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.