How to fund a start-up?

Thứ tư , Ngày 26/06/2013

Hãy cùng tìm hiểu tiến trình đầu tư của một start-up nhé!


Cảm ơn Online MBA đã chia sẻ Video này